Teams

Uit de volgende landen zijn er reeds teams ingeschreven:

Flag of Belgium.svg

Welkom aan de teams uit België / Bienvenu a les équipes de Belgique / 
Herzlich wilkommen für die Manschaften aus Belgien

 

Flag of Denmark.svg

Velkommen til holdene Danmark.

Flag of Germany.svg

Herzlich wilkommen für die Manschaften aus Deutschland.

Flag of France.svg

Bienvenu a les équipes de France.

Flag of the Netherlands.svg

Welkom aan de teams uit Nederland

 

Fáilte roimh na foirne ó Éirinn

Welcome to the teams from Scotland