Rules

 

    TOERNOOIREGLEMENT

                                                                          

1.         Reglement

 

            De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van KNVB.

 

            De bovengenoemde toernooi-organisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi verkregen van de KNVB.

 

            De toernooiorganisator stelt een toernooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele toernooi-uitvoering.

 

2.         Arbitrage

 

            De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de KNVB. Ieder team dient een persoon als grensrechter  beschikbaar te stellen.

 

3.         Teams

           

            Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

 

4.         Teamleider

           

            Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

 

5.         Categorieën

U19                       -              01.01.98        

              U17                        -              01.01.00

              U15                        -              01.01.02

              U14                        -              01.01.03

              U13                        -              01.01.04 (9 spelers)

              U12                        -              01.01.05 (8 spelers)

              U11                        -              01.01.06 (7 spelers)

               U09                       -              01.01.08 (5 spelers)

           

 

 

 

            Controle.

           

            De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

 

            Dezelfde speler mag tijdens het gehele toernooi in slechts één team uitkomen.

 

6.         Speelduur

           

            Poulefase                                            Finales

            2 x 15 min                                          2 x 15 min

 

7.         Plaatsing - poulewedstrijden

 

            De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven:

            winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten

 

            Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:

 

            1. doelsaldo 2. hoogst aantal gescoorde goals 3. uitslag onderlinge wedstrijd 4. strafschoppen.

 

            Plaatsing – vervolgronden

 

            Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA.

 

            Plaatsing – finales

           

            Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA.

 

8.         Wedstrijd

           

            Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst inclusief reservespelers. Per wedstrijd zijn alle 5 spelers (inclusief 1 keeper) van de maximaal 5 op de spelerslijst genoemde reserves  inzetbaar. Bij de categorie U11 en U09 is "vrij" wisselen tijdens de gehele wedstrijd toegestaan.

 

9.         Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

 

10.       Disciplinaire maatregelen

 

            Indien een speler uit het veld is gestuurd of een waarschuwing heeft gekregen, zal de scheidsrechter de toernooicommissie direct na de wedstrijd hierover informeren. Een speler, die uit het veld is gestuurd of 2 officiële waarschuwingen heeft gekregen, wordt voor de volgende wedstrijd uitgesloten.

            LET OP: Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooi-organisator naar de nationale voetbal bond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.

 

            In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien:

            - dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;

            - dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt;

            - door wangedrag van de spelers van dat team de

              scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

 

            In de tussen- en eindronden, indien géén sprake is van poulewedsrijden, verliest in de hierboven genoemde gevallen het betreffende team automatisch met 0-3.

 

11.       Protesten

 

            Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.

 

12.       Wedstrijdprogramma

 

            De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

 

13.       Aansprakelijkheid

 

            De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.